Om Trygge Institutioner
Trygge Institutioner er den samlende enhed for fire private integrerede daginstitutioner samt en naturbørnehave.

Grundstenen til Trygge Institutioner blev lagt i 2010 hvor Mia og Jacob, der begge er uddannede musik-pædagoger, ikke kunne finde en egnet institutionsplads til deres datter Luna.

Det var ikke blot en mangel på fysiske institutionspladser i København, men også en gennemgående følelse af manglende retning og vision hos mange af institutionerne. Som om nytænkningen og lysten til at gøre det bedre hver dag, var stoppet i det forrige årtusind i endeløse spare- og optimeringsrunder, og institutionerne reduceret til en parkeringsplads for børnene mens deres forældre var på arbejde.

Vi indrømmer, det er lidt sat på spidsen, men ikke desto mindre den slags som vi forældre, får dårlig samvittighed over at aflevere vores børn til, når barselsperioden er ovre.

Det startede med 26 vuggestue-pladser i trygge hjemlige rammer, i en patriciervilla i ambassadekvarteret på Østerbro, januar 2011. Stedet fik så stor en succes at i 2013 åbnede Giraffen, en integreret institution på Amager, hvis 66 pladser var overtegnet fra første dag. I 2014 udvidede vi Svanen med 24 børnehave pladser, i 2015 etablerede vi Dragen Naturbørnehave der har til huse i en gammel naturskole midt i Vestskoven og i 2016 lukkede vi dørene op for Isfuglen i Glostrup.

Alle institutioner under Trygge har tiltrådt overenskomst mellem DI og hhv. BUPL og FOA.

 

Ledelsen
Trygge Institutioner ledes i dag af Administrerende Direktør Jacob Mezin Jessen.

I de enkelte institutioner er der en institutionsleder, der har ansvaret for det nære og det daglige, samt dialogen med forældre og samarbejdspartnerer lokalt.

Centralt i organisationen er vores pædagogiske lederforum hvor bl.a. alle nye tiltag bliver vendt, så der skikres en rød tråd i Trygges Institutioners værdisæt og grundlag.