Velkommen til Trygge Institutioner

Grundlaget for Trygge Institutioner blev etableret i 2010 med en mission om at give det enkelte barn de bedste forudsætninger for netop deres udvikling.

Trygge Institutioner er der for børnene, på deres præmisser, men også for deres forældre.

Vi mener, at vi kan gøre det bedre og give børnene en bedre barndom og forældrene en mindre stresset hverdag. Det er derfor vi er her.

Det kan vi, fordi vi kombinerer mindre enheder, der kan give det nærvær og den tryghed børnene har brug for, med en fleksibel bagvedliggende organisation, der varetager administrative opgaver og sørger for en løbende videns- og erfaringsudveksling mellem institutionerne.
Der er kun ét led fra afdelingslederne til “toppen”. Beslutninger kan ofte tages fra dag til dag, med mindre det kræver forældrebestyrelsens mellemkomst eller undersøgelse af en række alternativer.

Vi arbejder målrettet mod at holde de administrative byrder for de enkelte institutioner på et minimum, så kræfterne kan bruges på det pædagogiske arbejde og nærværet med børnene.

  

 

Institutioner

trygge institutioner

Vi har seks dejlige integrerede institutioner samt en naturbørnehave. Svanen på Østerbro, Flyvefisken på Amager, Arken i Tårnby, Giraffen på Amager, Isfuglen i Glostrup, og Sandloppen på Amager samt Naturbørnehaven i Vestskoven, der er en del af Giraffens og Isfuglens tilbud.

Klik på institutionerne nedenfor, for at komme til deres individuelle hjemmeside.

Børnehuset Arken

Børnehuset Arken

Arkturus Alle 42, 2770 Kastrup

Børnehuset Giraffen

Børnehuset Giraffen

Kirkegårdsvej 25B, 2300 København S

Børnehuset Isfuglen

Børnehuset Isfuglen

Dalvangsvej 56, 2600 Glostrup

Børnehuset Svanen

Børnehuset Svanen

Svanemøllevej 2, 2100 København Ø

Flyvefisken

Flyvefisken

Engvej 155, 2300 København S.

Naturbørnehaven

Naturbørnehaven

Østbakkevej 16, 2620 Albertslund.

Sandloppen

Sandloppen

Ved Amagerbanen 39, 2300 København S.

Om Trygge

 

Grundstenen til Trygge Institutioner blev lagt i 2010 hvor Mia og Jacob, der begge er uddannede musik-pædagoger, ikke kunne finde en egnet institutionsplads til deres datter Luna. 

Det var ikke blot en mangel på fysiske institutionspladser i København, men også en gennemgående følelse af manglende retning og vision hos mange af institutionerne. Som om nytænkningen og lysten til at gøre det bedre hver dag, var stoppet i det forrige årtusind i endeløse spare- og optimeringsrunder, og institutionerne reduceret til en parkeringsplads for børnene mens deres forældre var på arbejde.  

Vi indrømmer, det er lidt sat på spidsen, men ikke desto mindre den slags som vi forældre, får dårlig samvittighed over at aflevere vores børn til, når barselsperioden er ovre.

Det startede med 26 vuggestue-pladser i trygge hjemlige rammer, i en patriciervilla i ambassadekvarteret på Østerbro, januar 2011. Stedet fik så stor en succes at i 2013 åbnede Giraffen, en integreret institution på Amager, hvis 66 pladser var overtegnet fra første dag. I 2014 udvidede vi Svanen med 24 børnehave pladser, i 2015 etablerede vi Dragen Naturbørnehave der har til huse i en gammel naturskole midt i Vestskoven og i 2016 lukkede vi dørene op for Isfuglen i Glostrup.

Alle institutioner under Trygge har tegnet overenskomst med hhv. BUPL og FOA.