Om Trygge Institutioner

Vores vision og mission

Vision

Trygge Institutioner er det sted, hvor medarbejdere og forældre ville ønske, de selv havde gået, da de var børn.

Mission

Vi skaber de fysiske, faglige og menneskelige rammer for, at vores institutioner er et trygt sted for både familie, børn og personale. Det gør vi for at give børnene ‘Den bedste dag’ i institutionen hver dag.

Trygges historie

I 2011 startede Mia og Jacob Mezin Jessen Trygge Institutioner i en patriciervilla på Østerbro.

Men egentlig startede det hele året før. I 2009 ledte Mia og Jacob efter en egnet vuggestueplads til deres datter Luna. ”Vi boede i København, og her var der faktisk mange gode institutioner,” siger Mia. ”Men alligevel fik vi den her følelse af, at den retning, mange af institutionerne havde valgt, ikke flugtede med den, vi ønskede os for vores børn. Vi ønskede os noget mere for vores børn.” ”Vi er begge uddannede pædagoger, så vi var ret bevidste om, hvad det ”mere” var, vi ønskede os.” siger Jacob. ”Det handlede om de pædagogiske rammer, omgivelserne, samarbejdet mellem personale og forældre og tusind andre store og små ting som tilsammen giver en fantastisk institution. De eksisterende institutioner havde alle sammen lidt af det hele. Men ikke nok til, at vi sagde wauw.”

”Luna skulle gå et sted, som både børn og voksne elskede. Et sted der var så god en arbejdsplads, at pædagogerne havde lyst til at blive der, og børnene var sikre på at møde kendte ansigter hver dag. Et trygt sted for både børn og voksne, det var, hvad vi ville for Luna”. Resultatet blev, at Mia og Jacob selv etablerede den institution, som de havde drømt om, deres barn skulle gå i.

Organisationen

I dag består Trygge Institutioner af seks private integrerede daginstitutioner samt en naturbørnehave. Vi har cirka 350 børn, 700 forældre og 100 medarbejdere.

Adm. direktør for Trygge Institutioner er Jacob Mezin Jessen.

I de enkelte institutioner er der en institutionsleder, der har ansvaret for det nære og det daglige, samt dialogen med forældre og samarbejdspartnere lokalt.

Centralt i organisationen er vores pædagogiske lederforum der, i samarbejde med forældrebestyrelsen, bl.a. vender nye tiltag, så der sikres en rød tråd i Trygge Institutioners værdisæt, pædagogiske grundlag og værktøjskasse for tematiske aktiviteter.

Trygges rødder

Trygges Rødder er den pædagogiske værktøjskasse, der skal få vores værdier og principper til at blomstre og bringe os på vej mod nye, sjove, udviklende og trygge steder.


I værktøjskassen er der en række strukturerede, tilbagevendende temaer, som går igen i ugentlige aktiviteter. Udvalget af aktiviteter udvikles løbende. I
hver af Trygges Institutioner har det faste personale speciale i disse temaer og kender den tilhørende værktøjskasse rigtig godt.

Rød blomst: Værkstedet

Vi leger frit med former, materialer og farver og ser, hvor det bringer os hen.

Udklædning, fingermaling, tegne og male. Eller hvad med at klippe-klistre med al den emballage vi ellers smider ud?

Gul blomst: Leg med musik

Med musik, sang, instrumenter, rytmik, motorik, leg og bevægelse, fortæller vi hinanden historier. 

Nogle historier kender vi, andre finder vi på. Og gennem musik og bevægelse ender de altid på en ny måde.

Grøn blomst: Mærk naturen

Vi skal ud i naturen og have røde kinder og snavsede fingre. 

Sammen går vi nysgerrigt på opdagelse i udeliv og science gennem lege, fællesskab og nærhed til naturen.

Blå blomst: Børnedemokrati

Vi giver plads til sammen at lytte til hinanden og opleve medbestemmelse og forståelse for fællesskab og demokrati. 

Sammen får vi mod til at træffe egne beslutninger og give hinanden en oplevelse af at være en værdifuld person, som er værd at lytte til.

Trygge medarbejdere

Glade medarbejdere giver glade børn, så i Trygge Institutioner går vi lidt længere for at fastholde, udvikle og inspirere medarbejderne.

Det gælder de små ting i hverdagen. Hyggelige personalerum, et fyldt køleskab og naturligvis gratis kaffe og the. Af og til kommer Mia og Jacob forbi med kager. Der er jævnlige fælles, faglige og sociale arrangementer, foredrag med middag om aftenen, julegaver – ja i det hele taget mange af de små ting der gør, at man som medarbejder føler sig lidt mere værdsat. Alle faste medarbejdere får løbende tilbudt videreuddannelse. Det gælder vores intro-forløb og videreuddannelse på Trygge Skolen samt kurser i Trygges Rødder og de fire temaer. Alt sammen for at udvikle, inspirere og fastholde medarbejderne.

Det tæller også på trivselssiden, at vores pædagogiske ledere primært leder ”fra gulvet” og i høj grad kan overlade administrative opgaver til den fælles administration. 

Trygge Institutioner har overenskomst med FOA og BUPL.

Trygge familier

Den bedste dag er resultatet af et godt og tæt samarbejde mellem forældre og medarbejdere.

Når familien bliver en del af Trygge Institutioner, bliver de samtidig en del af et samarbejde.

Trygges forældre lytter, samarbejder og er i mange tilfælde aktive i vores Forældreråd. 

Forældrerådet er aktivt, nært og med kort vej til institutionens og Trygge Institutioners ledelse

Den tryghed og hjemlige atmosfære, vi tilstræber, opnås blandt andet med et mål om flere uddannede pædagoger og lavere sygefravær end andre institutioner. Desuden prioriterer vi at have et godt vikarbudget i hver enkelt institution. 

Alt sammen er det med til at skabe en god normering og et trygt og rart miljø at være i.