Praktisk

Kommunetilskud og differentieret forældrebetaling

Hvis barnets bopælskommune er en anden end den kommune institutionen ligger i, vil der i nogle tilfælde være et øget forældrebidrag. Det øgede forældrebidrag dækker differencen mellem bopælskommunens tilskud til institutionen og institutionskommunens tilskud.

Grunden til de forskellige tilskud er, at de enkelte kommuner fastsætter forskellige serviceniveauer på daginstitutionsområdet, som afspejler sig i det tilskud som de giver pr. barn. I institutionens har vi fastsat budgetterne på baggrund af de tilskud vi får i den kommune som institutionen ligger i. Såfremt vi indskriver et barn fra en anden kommune med et lavere tilskud, beder vi forældrene om at dække differencen mellem barnets bopælskommunes tilskudssats og institutionskommunens tilskudssats. Hvis bopælskommunen ifht. institutionskommunen har samme eller højere tilskudssats vil forældrebidraget være det samme som det børn fra institutionskommunen betaler.

Vær opmærksom på, at taksterne er fra starten af 2023, og der kun vises takster for kommuner, hvor vi er informeret om deres tilskud. Er dit barns bopælskommune ikke til at finde på listen, så skyldes det, at vi ikke tidligere i 2023 har haft børn fra den kommune. Hvis I har modtaget en interessetilkendegivelse og kommer fra en kommune der ikke er nævnt, så kontakt os på bogholderi@trygge.dk, så undersøger vi det for jer.

Endelig skal vi gøre opmærksom på at det kommunale tilskud ændres hvert år pr. 1/1 på baggrund af kommunernes budgetlægning. Det betyder at der vil ske en regulering af det ekstra forældrebidrag hvert år. I tilfælde hvor bopælskommunen sætter taksten ned samtidig med at institutionskommunen sætter taksten op kan der blive tale om ikke uvæsentlige beløb.

Det oplyste beløb er pr. måned.

Eksempel: Hvis dit barn bor i Albertslund kommune og ønsker en vuggestueplads i Isfuglen, vil I udover det normale forældrebidrag skulle betale 1.447 kr. pr. måned. Hvis barnet starter i børnehave er det øgede forældrebidrag på 514 kr. pr. måned.

Vær opmærksom på, at taksterne er fra starten af 2023, og der kun vises takster for kommuner, hvor vi er informeret om deres tilskud. De reelle takster kan altså differentiere fra det oplyste.

Bopæls-
kommune
Flyvefisken,
Giraffen,
Sandloppen og
Svanen
(København)
Arken (Kastrup)Isfuglen (Glostrup)
Albertslund1.840,00 kr.852,22 kr.1.769,00 kr.
Brøndby1.005,00 kr.17,22 kr.934,00 kr.
Frederiksberg1.407,00 kr.419,22 kr.1.336,00 kr.
Gentofte341,00 kr.0,00 kr.270,00 kr.
Gladsaxe760,00 kr.0,00 kr.689,00 kr.
Glostrup71,00 kr.0,00 kr.0,00 kr.
Høje Taastrup2.111,00 kr.1.123,22 kr.2.040,00
Hørsholm1.134,00 kr.146,22 kr.1.063,00
København0,00 kr.0,00 kr.424,75 kr.
Tårnby987,78 kr.0,00 kr.916,78 kr.

Bopæls-
kommune
Flyvefisken,
Giraffen,
Sandloppen og
Svanen
(København)
Arken (Kastrup)Isfuglen (Glostrup)
Albertslund917,00 kr.0,00 kr.0,00 kr.
Frederiksberg987,00 kr.0,56 kr.0,00 kr.
Gentofte936,25 kr.0,00 kr.0,00 kr.
Gladsaxe0,00 kr.0,00 kr.0,00 kr.
Glostrup1.002 kr.15,56 kr.0,00 kr.
København0,00 kr.0,00 kr.0,00 kr.
Lyngby-Taarbæk629,00 kr.0,00 kr.0,00 kr.
Tårnby986,44 kr.0,00 kr.0,00 kr.

Opsigelse af plads

Ønsker du at opsige dit barns plads i en af vores institutioner, skal det bemærkes, at der er en 6 ugers opsigelse til den 1. eller den 15. i en måned. Altså ønsker I at starte i en ny institution pr. f.eks. 1. februar, så skal vi have besked senest (men gerne tidligere) den 15. december. Fristen sikrer at vi kan nå at få et nyt barn ind til at dække pladsen så institutionen, og dermed børnene, ikke mister tilskud i en overgangsperiode.

Ved overflytning til en kommunal institution, vil kommunen i visse tilfælde tilbyde at arrangere udmeldelsen af vores institution for jer. Dette betegnes ikke som en gyldig udmeldelse, Så for at sikre jer, at I overholder fristen, og ikke kommer til at betale ekstra, så skal I selv stå for udmeldelsen via knappen ovenfor.

Flytning til en anden kommune

Hvis du flytter til en anden kommune, men ønsker at dit barn skal blive i vores institution, er det vigtigt, at vi får besked, da det er barnets bopælskommune der betaler tilskuddet til institutionen.

Vi gør opmærksom på at visse kommuner har et lavere tilskudsniveau end Københavns Kommune og at I i givet fald vil blive bedt om at betale differencen.