Velkommen til børnehuset Svanen

Børnehuset Svanen er en privat integreret daginstitution beliggende centralt på Østerbro – og er en del af Trygge Institutioner.

Kort om Svanen

Børnehuset Svanen er en privat integreret institution beliggende tæt på Svanemøllen Station på Østerbro i København. Svanen har til huse i en smuk hvid patriciavilla, hvor der er sjov og udfordringer for både de små og de store.

Svanen er en del af Trygge Institutioner, der også tæller 6 andre private daginstitutioner i Hovedstadsområdet.

Svanens pladser

Vi har plads til i alt 49 børn i Svanen med en fordeling på ca. 25 vuggestuebørn og op til 24 børnehavebørn.

Har en plads i Svanen interesse, så tryk på knappen nedenfor for at skrive dit barn på ventelisten allerede i dag.

NB! Opskrivning på ventelisten til en privat daginstitution påvirker ikke din plads på den kommunale venteliste. Først i det tilfælde, hvor du accepterer en plads i Svanen, sendes der besked videre til pladsanvisningen i din hjemme-kommune om, at du har fundet en alternativ vuggestue- eller børnehaveplads til dit barn.

Svanens opdeling og normering

Svanens børn er fordelt på 2 vuggestuegrupper og en børnehavegruppe. I vuggestuegrupperne har vi Rasleægget med 10 børn og Trommen med 15 børn. I børnehavegruppen er vi 25 børn.

Normeringsmæssigt er vi i vuggestuen 1 voksen til 4 børn og i børnehaven 1 voksen til 8 børn. Vi har desuden to “flyvere” som er voksne der kan hjælpe til hvor der er behov.

Svanens daglige leder hedder Daniel.

Priser

  • Den månedlige egen betaling for aldersgruppen 0-3 år er i 2024 på 5.076,34 kr.
  • Den månedlige egen betaling for aldersgruppen 3-6 år er i 2024 på 3.733,32 kr.

Priserne inkluderer mad, bleer mv., så I forældre kun skal huske at medbringe barnet!

  • Taksten skifter ved indgangen af måneden efter barnet fylder 3 år og er således uafhængig af det specifikke tidspunkt for skift fra vuggestue til børnehave
  • Ved accept af en plads indbetales et depositum på kr. 4.000,- pr. barn. Depositummet sikrer jer pladsen og vil blive tilbagebetalt, når jeres barn forlader institutionen, såfremt der ikke er nogen restancer og det gældende opsigelsesvarsel er overholdt.
  • Der er mulighed for fripladstilskud og søskenderabat som i det kommunale system
  • Søskenderabatten er 50% af den billigste plads, dog baseret på de kommunale takster. Dvs. hvis de kommunale takster er mindre end Svanens bliver beløbet i realiteten lidt mindre end 50%.
  • Fripladstilskud søges af forældrene direkte hos kommunen. Institutionen får herefter besked fra kommunen om tilskuddets størrelse og egen betalingen vil blive reduceret tilsvarende.

Vær opmærksom på, at der er differentierede egen betaling, hvis dit barn har en anden bopælskommune end den kommune institutionen befinder sig i. Du kan læse mere om dette her

Venteliste

  • Trygge Institutioner optager børn fra 10 måneders alderen efter først til mølle princippet (dog med forbehold for alders og kønsfordelings på stuerne), så skriv dit barn op allerede i dag via nedenstående webform.
  • Vi administrerer selv vores venteliste, og jeres opskrivning på vores venteliste har derfor ingen betydning for jeres opskrivning i det kommunale system. Først ved accept af en plads giver vi besked til barnets bopælskommune om indmeldingen, hvorefter I vil blive slettet fra den kommunale venteliste. Såfremt I ønsker at komme på den kommunale venteliste på et senere tidspunkt skal I derfor skrive jer op igen.


Vedr. placering på ventelisten
Bemærk venligst at vi ikke kan give et kvalificeret svar på præcis hvor I står på ventelisten. Da vores ventelistesystem ikke er integreret med kommunernes system, kan vi ikke se om et barn har fået plads i en anden institution. Derfor står der en del på ventelisten som reelt ikke er aktive. Et nummer på ventelisten vil derfor ikke kunne bruges til særligt meget.

Når vi udbyder en plads vil vi derfor udbyde den til de øverste 15-20 børn på ventelisten (via mail og SMS), som derefter melder tilbage om de er interesseret i pladsen. Derudfra bliver pladsen endelig udbudt til det barn med højest anciennitet på ventelisten. Vi forbeholder os dog retten til at foretage konkrete pædagogiske vurderinger ved udbud af pladser i forhold til f.eks. alder og køn, så der kommer en god sammensætning på stuen.

 

Dokumenter

Nedenfor kan du downloade nogle af Svanens dokumenter, som kunne være interessante for dig som forældre.