Velkommen til børnehuset Arken

Børnehuset Arken er en privat integreret daginstitution beliggende i Kastrup på Amager – og er en del af Trygge Institutioner.

Kort om Arken

Arken er en privat daginstitution beliggende i Tårnby og vi åbnede i 2016.

Ifm. de store børns ryk til Skole/SFO, har vi enkelte ledige vuggestuepladser til besættelse over de kommende måneder. Kontakt venligst institutionen direkte på 71960630 og spørg efter Lisbeth eller Lotte, hvis du er interesseret i en af pladserne.

Vi er pt. Tårnbys eneste private daginstitution. Vi har hjemme i ældre men hyggelige rammer centralt i Tårnby og byder blandt meget andet på nærværende voksne og en lækker, primært økologisk og bæredygtig madordning. Så farvel til madpakker og velkommen til friske og næringsrige retter lavet fra bunden, hver dag af Trygges hovedkøkken.

Børnehuset Arken er en del af Trygge Institutioner, der også tæller 6 andre private daginstitutioner i Hovedstadsområdet.

Arkens pladser

Vi har plads til i alt 58 børn i Arken med en fordeling på ca. 26 vuggestuebørn fordelt på to stuer og op til 32 børnehavebørn.

Der er utrolig stor interesse for pladserne i Arken, så følg linket nedenfor for at skrive dit barn på ventelisten allerede i dag.

NB! Opskrivning på ventelisten til en privat daginstitution påvirker ikke din plads på den kommunale venteliste. Først i det tilfælde, hvor du accepterer en plads i Arken, sendes der besked videre til pladsanvisningen i din hjemme-kommune om, at du har fundet en alternativ vuggestue- eller børnehaveplads til dit barn.

Arkens opdeling og normering

Vi har plads til i alt 58 børn i Arken med en fordeling på ca. 26 vuggestuebørn fordelt på to stuer og op til 32 børnehavebørn.

Normeringsmæssigt er vi i vuggestuen 1 voksen til 4 børn og i børnehaven 1 voksen til 8 børn. Vi har derudover faste vikarer vi bruger når der er behov. 

Arkens daglige leder hedder Janne, og deler sin ledelsestid med vores søster institution Isfuglen i Glostrup.


Priser

  • Den månedlige egen betaling for aldersgruppen 0-3 år er i 2024 på 4.764,85 kr.
  • Den månedlige egen betaling for aldersgruppen 3-6 år er i 2024 på 3.651,85 kr.

Priserne inkluderer mad, bleer mv., så I forældre kun skal huske at medbringe barnet!

  • Taksten skifter ved indgangen af måneden efter barnet fylder 3 år og er således uafhængig af det specifikke tidspunkt for skift fra vuggestue til børnehave
  • Ved accept af en plads indbetales et depositum på kr. 4.000,- pr. barn. Depositummet sikrer jer pladsen og vil blive tilbagebetalt, når jeres barn forlader institutionen, såfremt der ikke er nogen restancer og det gældende opsigelsesvarsel er overholdt.
  • Der er mulighed for fripladstilskud og søskenderabat som i det kommunale system
  • Søskenderabatten er 50% af den billigste plads, dog baseret på de kommunale takster. Dvs. hvis de kommunale takster er mindre end Arkens bliver beløbet i realiteten lidt mindre end 50%.
  • Fripladstilskud søges af forældrene direkte hos kommunen. Institutionen får herefter besked fra kommunen om tilskuddets størrelse og egen betalingen vil blive reduceret tilsvarende.

Vær opmærksom på, at der er differentierede egen betaling, hvis dit barn har en anden bopælskommune end den kommune institutionen befinder sig i. Du kan læse mere om dette her.

Venteliste

  • Trygge Institutioner optager børn fra 10 måneders alderen efter først til mølle princippet (dog med forbehold for alders og kønsfordelings på stuerne), så skriv dit barn op allerede i dag via nedenstående webform.
  • Vi administrerer selv vores venteliste, og jeres opskrivning på vores venteliste har derfor ingen betydning for jeres opskrivning i det kommunale system. Først ved accept af en plads giver vi besked til barnets bopælskommune om indmeldingen, hvorefter I vil blive slettet fra den kommunale venteliste. Såfremt I ønsker at komme på den kommunale venteliste på et senere tidspunkt skal I derfor skrive jer op igen.


Vedr. placering på ventelisten
Bemærk venligst at vi ikke kan give et kvalificeret svar på præcis hvor I står på ventelisten. Da vores ventelistesystem ikke er integreret med kommunernes system, kan vi ikke se om et barn har fået plads i en anden institution. Derfor står der en del på ventelisten som reelt ikke er aktive. Et nummer på ventelisten vil derfor ikke kunne bruges til særligt meget.

Når vi udbyder en plads vil vi derfor udbyde den til de øverste 15-20 børn på ventelisten (via mail og SMS), som derefter melder tilbage om de er interesseret i pladsen. Derudfra bliver pladsen endelig udbudt til det barn med højest anciennitet på ventelisten. Vi forbeholder os dog retten til at foretage konkrete pædagogiske vurderinger ved udbud af pladser i forhold til f.eks. alder og køn, så der kommer en god sammensætning på stuen.

 

Dokumenter

Nedenfor kan du downloade nogle af Arkens dokumenter, som kunne være interessante for dig som forældre.